Reiseroute im Detail Kanada / USA

01. - 31.07.10 Jasper (Rocky Mountain) - Anchorage